موتوری و انجین موتورسیکلت

موتورسیکلت از قسمت های مختلفی تشکیل شده است و قسمت موتوری و انجین موتورسیکلت آن

قسمتی است باعث

حرکت موتورسیکلت میشود. انجین از قسمت های مختلفی ساخته شده که همگی باید در هماهنگی کامل

باشند تا موتورسیکت درست کار کند، حتی اگر یک عضو کوچک از آن ذره ای از ریتم خود خارج شود باعث

صدمه دیدن بخش های دیگر میشود.

در این قسمت یه معرفی بخش های اجین و گیربکس میپردازیم.

انجین موتورسیکلت

موتور محرکه موتورسیکلت و بخشی که در آن احتراق و بالا و پایین رفتن پیستون ها انجام میشود. این بخش

در واقع پیچیده ترین قسمت هر موتورسیکلتی است. تمام قسمت ها موتوری و انجین موتورسیکلت با

هماهنگی جابجا میشوند. برای مثال

سوپاپ ها همه با اعلام زمان توسط زنجیر تایم بالا میروند و مخلوط هوا و بنزین وارد محفظه سیلندر میشود و

سپس با اعلام دوباره زنجیر تایم پایین میرود و بسته میشود.

قسمت دیگر آن پیستون است که داخل محفظه سیلندر بالا و پایین میرود و به میل لنگ وصل است و میل

لنگ به گیربکس وصل است؛ همه این ها باید داخل روغن باشند تا از بین نروند و خراب نشوند.

گیربکس

سیستم انتقال قدرت که پر است چرخدنده ها که قدرتی را که در موتور ایجاد شده را به زنجیر انتقال میدهد و

زنجیر آن را به پره انتقال میدهد.

مشاهده همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36